TERAPIA DIALEKTYCZNO-BEHAWIORALNA DBT

Terapia dialektyczno-behawioralna (inaczej: DBT) zaliczana jest do tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych. Jej autorką jest Marsha Linehan, która sama spełniała kryteria zaburzenia osobowości z pogranicza i uważała, że dostępne terapie nie zaspokajają potrzeb pacjentów z tym rozpoznaniem.

Program terapii jest oparty na dowodach, który łączy podejście zorientowane na akceptację z precyzją podejścia poznawczo-behawioralnego. Wiele kontrolowanych badań potwierdza skuteczność DBT w leczeniu młodzieży i dorosłych z problemami dysregulacji emocjonalnej (m.in. zaburzenia osobowości z pogranicza, tendencje suicydalne, samookaleczenia, uzależnienia, zaburzenia odżywiania), a zwłaszcza w zakresie: poprawy bezpieczeństwa i stabilizacji, zwiększenia zaangażowania w terapię, znaczącej poprawy w zakresie nastroju, funkcjonowania w relacjach oraz w pracy/w szkole. DBT obejmuje najnowsze metody leczenia uporczywych i długotrwałych problemów psychicznych łącząc techniki klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej z uważnością, akceptacją i procesami dialektycznymi. Bardzo istotny w terapii jest trening umiejętności, m.in. regulacji emocji, które mają zostać zgeneralizowane na różne płaszczyzny życia. Co wyróżnia terapię to fakt, że psychoterapeuta prowadzi również konsultacje telefoniczne pomiędzy sesjami, a taki coaching pomaga pacjentowi/klientowi w przetrwaniu kryzysu. Istotna jest też praca w zespole konsultacyjnym, który udało nam się stworzyć w Rzeszowie we współpracy z krakowskimi terapeutami CBT.

„Podporą leczenia jest przekonanie o tym, że osoba pragnie rozwoju i postępu, przekonanie o jej wrodzonej zdolności do zmiany”

Marsha Linehan, Autorka DBT
Rzeszowsko-Krakowski zespół konsultacyjny DBT z Alanem Fruzettim